Quy Hoạch

File Bản Đồ Quy Hoạch 63 Tỉnh PDF CAD Miễn Phí

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 63 TỈNH MIỄN PHÍ​ Bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh thành được tổng hợp từ 900 files của hơn 1,000 Huyện, Thị xã, Thành Phố của các Tỉnh Việt Nam. Sẽ cung cấp nhiều kiến thức giúp rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội,

Xem thêm »

MỚI 2021 Bản Đồ Quy Hoạch Xã Châu Pha

Xã Châu Pha dưới thời Pháp thuộc, địa bàn xã Châu Pha ngày nay thuộc làng Hắc Dịch, thuộc tổng An Trạch, tỉnh Bà Rịa. Ngày 8/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 192-HĐBT. Theo đó, thành lập xã kinh tế mới Châu Pha trên cơ sở tách một

Xem thêm »
No more posts to show