Bất Động Sản Homestay

Homestay là hình thức du lịch mang tính cộng đồng. Hiện nay, bên cạnh những căn hộ homestay do người dân tự xây dựng và khai thác, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phát triển những sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng phù hợp với kinh doanh Homestay cao cấp để bán cho các nhà đầu tư.